Μην υποτιμάτε τα συναισθήματα των άλλων, ακόμα κι αν σας αφήνουν αδιάφορους. Ποτέ δεν ξέρετε σε τι ακρότητες μπορούν να προβούν τα άτομα που σας περιβάλλουν- δείξτε λοιπόν στοιχειώδες ενδιαφέρον σε όποιον σας εκδηλώνει θαυμασμό ή κάτι συναφές.

Εκνευρισμός στην δουλειά ίσως μεταφέρει εντάσεις και στο σπίτι. Σε καλή πορεία τα οικονομικά σας.