Εργασιακά θέματα θα σας απασχολήσουν και θα μπορέσετε να δρομολογήσετε ορισμένες επαγγελματικές υποθέσεις, όμως πρέπει να αποφύγετε τη βιασύνη καθώς υπάρχει κίνδυνος σφαλμάτων και παραλήψεων. Μην υπόσχεστε οτιδήποτε που μπορεί να είναι πέρα των δυνατοτήτων σας και δουλέψτε εντατικά πάνω σε ένα νέο εγχείρημα που έχετε στα σκαριά.

 

Κρατήστε αποστάσεις από μια έντονη διαφωνία συγγενικών σας προσώπων, ώστε να μην βρεθείτε ξαφνικά στη μέση και δεν ξέρετε με ποιον τρόπο να ξεφύγετε. Είναι μια μέρα με αρκετή ένταση και θα πρέπει να διαφυλάξετε τον εαυτό σας από δυσάρεστα γεγονότα.