Με τη Σελήνη στον τομέα της καριέρας και πάλι σήμερα, προσέχετε περισσότερο τους στόχους της ζωής σας και τη γενική σας κατεύθυνση. Οι ευθύνες τείνουν να μεγεθύνονται. Αυτή μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για να εκπληρώσετε καθήκοντα ή να απολαύσετε τις ανταμοιβές πρόσφατων επιτευγμάτων. Οι ηγετικές σας ικανότητες θα εκτιμηθούν.

 

Η επαναστατικότητα που σας διακρίνει εσάς του 2ου δεκαημέρου θα προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις με ηλικιωμένα άτομα ή με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και πρέπει να είστε πιο διαλλακτικοί. Στην παρούσα φάση δεν σηκώνει το κλίμα εντάσεις. Θα είναι εις βάρος σας.