Σήμερα, μπορείτε να επανεξετάσετε αποφάσεις ή ευκαιρίες που σχετίζονται με ταξίδια, εκπαίδευση, εκδόσεις και νομικά ζητήματα. Με το τρίγωνο Ερμή - Πλούτωνα είναι μια ισχυρή στιγμή για επεξεργασία και τελειοποίηση παλιών μεθόδων και διαδικασιών. Ενδεχομένως να συναντήσετε άτομα από το παρελθόν με τα οποία έχετε ανοιχτούς λογαριασμούς.

 

Σχέσεις με ηλικιωμένους χρήζουν προσοχής. Ο Κρόνος δημιουργεί ένα πιεστικό κλίμα γύρω σας που έχει να κάνει με παρεμβολές στην προσωπική σας ζωή και μπορεί να πείτε με σκληρό τρόπο όσα αισθάνεστε. Λίγο τακτ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.