Αλλαγή πλεύσης για τους γεννημένους το 3ο δεκαήμερο, καθώς η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι σε τετράγωνο με τον Ουρανό και κάτι θα σας φρενάρει. Μπορεί να είναι ένα οικονομικό θέμα που προκύπτει εκτάκτως, ή μια προσωπική σας υπόθεση. Όπως και να έχει, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα, αρκεί να είστε ψύχραιμοι. Από το απόγευμα και μετά, επαφές με καινούρια πρόσωπα, θα σας δώσουν την ευκαιρία να ανανεώσετε τη διάθεσή σας.