Ημέρα κατάλληλη για οικονομικές διαπραγματεύσεις, για συζητήσεις με εργοδότες και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σχετικά με την αύξηση των αποδοχών σας και για επαφές με όσους μπορεί να σας προτείνουν μια θέση εργασίας. Το τρίγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και βελτίωση των οικονομικών σας.

 

Συνεχίζει ο Κρόνος να προκαλεί κρίση στις σχέσεις με φιλικά σας πρόσωπα καθώς είναι σε τετράγωνο με τον Ερμή, οπότε οι παρεξηγήσει δίνουν και παίρνουν. Στην παρούσα φάση καλό θα είναι να αποστασιοποιηθείτε από τα γεγονότα μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.