Τις τελευταίες μέρες του μήνα σάς δίνεται η ευκαιρία να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας, καθώς η κοινωνική σας ζωή θα είναι έντονη και, εκτός από άτομα του παρελθόντος που θα συναντάτε, θα έρθετε σε επαφή και με νέα, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον σας. Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου στις 28/9 θα ευνοήσει τους γεννημένους το 2ο δεκαήμερο σε συμμαχίες και στο ξεκίνημα νέων συνεργασιών. Η συμμετοχή σας σε ομάδες θα συμβάλει και στη βελτίωση της ερωτικής σας ζωής. Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Ζυγό στις 29/9 η επικοινωνία με οικείους θα είναι ευχάριστη και αποδοτικές οι προσπάθειες στην προώθηση υπηρεσιών, στην εκπαίδευση και στις συμφωνίες. Με την επιστροφή του Ερμή σε ορθόδρομη πορεία στις 2/10 ο Οκτώβριος ξεκινά θετικά, επειδή βελτιώνονται τα οικονομικά σας, και το 3ο δεκαήμερο θα βρείτε μια νέα πηγή εσόδων.