Ο θεός πειραματίζεται με ένα καινούργιο software

Κι όμως ο θεός χρησιμοποιεί λογισμικό προσομοίωσης σύμπαντος.

The LiFO team ,

Ο θεός είναι μονογονέας και ερασιτέχνης προγραμματιστής. Εργάζεται στο πρόγραμμα «Γη», αλλά δεν φαίνεται να ξεκουράζεται ποτέ από τα παιδιά του, που του αποσπούν την προσοχή και διεκδικούν το ενδιαφέρον του. Μια μέρα, όμως, επιτέλους καταφέρνει μια σημαντική ανακάλυψη! 

 

Πηγή: KIS KIS - keep it short

 

Lifo Picks