Η νέα γεωμετρiα της ομορφιάς στηρiζεται στα τριτημόρια