Έξι κλασικά μοντέλα, που επιστρέφουν με ηλεκτροκινητήρες