Βιώσιμος τουρισμός στην Ελλάδα: Εδώ είναι το ταξίδι!

Βιώσιμος τουρισμός στην Ελλάδα: Εδώ είναι το ταξίδι! Facebook Twitter
Το υπουργείο Τουρισμού, μαζί με τους φορείς του, ξεκινά μια στρατηγική για ένα βιώσιμο μοντέλο στον τουρισμό, ζήτημα που στις πρόσφατες επισκέψεις μου στο Παρίσι και στο Λονδίνο έθεσα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου με τους ομόλογους υπουργούς και τους παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
0ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΟΧΗ
 για την ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Η μάχη για την αντιμετώπιση της τεράστιας κρίσης στη δημόσια υγεία, η διαχείριση των μεγάλων φυσικών καταστροφών ως συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για σύγχρονες πολιτικές που θα δημιουργήσουν νέες και καλά αμοιβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, η στήριξη των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο σεβασμός και η αξιοποίηση του αστικού χώρου, είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Εάν, λοιπόν, ο τουρισμός, που προσφέρει το 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας, είναι η ατμομηχανή της οικονομίας της χώρας, ο βιώσιμος τουρισμός προσφέρει τις ράγες που έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε.

Ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί και πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση υψηλών και σταθερών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης όχι μόνο στις τουριστικές περιφέρειες, όπου αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Το μέτρο της επιτυχίας δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών ή τα παραγόμενα έσοδα αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει σοβαρά υπόψη ευρύτερες μεταβλητές, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, η δίκαιη κατανομή των οφελών από την ανάπτυξη του τουρισμού, η ικανοποίηση των κατοίκων, η ποιότητα ζωής και ευημερία, η περιβαλλοντική διαχείριση και η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών.

Η κυβέρνηση, διά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση: να καταστεί η Ελλάδα χώρα-πρότυπο για τον βιώσιμο τουρισμό. Και είναι αλήθεια πως αυτός ο τόπος με τις απαράμιλλες ομορφιές, τη μοναδική φιλοξενία και την αυθεντικότητα της τουριστικής εμπειρίας, δηλαδή αυτά που τον έχουν αναδείξει διαχρονικά πρωταθλητή στον τουρισμό, έχει τις δυνατότητες να γίνει παράδειγμα βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.

Πριν από λίγο καιρό, στη Μασσαλία, ο πρωθυπουργός κατέθεσε το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει το 2023 την προεδρία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, μια υποδειγματική θάλασσα έως το 2030».

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θέτει ως στόχο τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων που μολύνουν τη θάλασσα κατά 50% έως το 2030. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα θα επιδιωχθεί η μείωση των μικροπλαστικών που βλάπτουν το περιβάλλον κατά 30%, ενώ δεν θα επιτρέπεται η αλιεία στο 10% των θαλασσών της, με σκοπό την καλύτερη προστασία και τόνωση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, η οποία έχει πληγεί από την υπεραλίευση.

Το υπουργείο Τουρισμού, μαζί με τους φορείς του, ξεκινά μια στρατηγική για ένα βιώσιμο μοντέλο στον τουρισμό, ζήτημα που στις πρόσφατες επισκέψεις μου στο Παρίσι και στο Λονδίνο έθεσα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου με τους ομόλογους υπουργούς και τους παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Βασική προϋπόθεση όμως για οποιονδήποτε σχεδιασμό μιας πολιτικής για τον τουρισμό αποτελεί η βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η επένδυση στην έρευνα με την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων. Η απάντηση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή την πρόκληση θα πρέπει κατά προτεραιότητα να περιλαμβάνει ανταγωνιστικές τουριστικές επιχειρήσεις που θα παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας με γνήσιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σεβασμό στην ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα. Και αυτό το τελευταίο είναι το «χρώμα» της Ελλάδας μας. Είναι τα νησιά μας με τα παραδοσιακά ταβερνάκια, για τα οποία φέρνουμε ρύθμιση ώστε να περιφρουρήσουμε τον μοναδικό χαρακτήρα τους και να μην αλλοιωθούν, να μην αλλοτριωθούν, να μην εξαφανιστούν. Είναι η Αθήνα μας, με το ιστορικό της κέντρο, που έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Σε κάθε περίπτωση είναι κοινός τόπος το ότι ο επισκέπτης λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του το εάν η χώρα είναι φιλική προς το περιβάλλον, εάν τα καταλύματα και τα ξενοδοχεία διαθέτουν «πράσινες υποδομές», εάν υπάρχει ασφάλεια. Το μέτρο της επιτυχίας δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών ή τα παραγόμενα έσοδα αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει σοβαρά υπόψη ευρύτερες μεταβλητές, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, η δίκαιη κατανομή των οφελών από την ανάπτυξη του τουρισμού, η ικανοποίηση των κατοίκων, η ποιότητα ζωής και ευημερία, η περιβαλλοντική διαχείριση και η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών.

Αυτό, πέρα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να γίνει με τη συνεργασία και με μη τουριστικούς φορείς, όπως οι φορείς σχεδιασμού και οι υπεύθυνοι για την παροχή υποδομών και πόρων, τις μεταφορές, το νερό, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι θα πρέπει να συνυπολογίσουν στον τουριστικό σχεδιασμό και στις αποφάσεις διαχείρισης ενός προορισμού τόσο τον καθορισμό στόχων και δεικτών επιτυχίας όσο και την ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της προόδου και την κάλυψη των κενών.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί ένα πρόσφορο μέσο για τη διασφάλιση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, όπως η διαχείριση των τουριστικών ροών, η διασπορά των επισκεπτών μακριά από τις πιεσμένες περιοχές και τοποθεσίες, η δημιουργία προσφορών για τους επισκέπτες όλο τον χρόνο και η ενθάρρυνση τουριστικών μοντέλων χαμηλών επιπτώσεων, όπως τα ταξίδια που πραγματοποιούνται με χαμηλών εκπομπών άνθρακα μεταφορές ή οι πάροχοι καταλυμάτων που χρησιμοποιούν υπεύθυνα τους πόρους, π.χ. το νερό, η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης και η παραγωγή και προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία.

Τώρα είναι η στιγμή γι’ αυτό το βήμα και το ταξίδι λέγεται «Ελλάδα».

ADM The Green Issue

Μια συνεργασία της Lifo με την Design Ambassador και το Archisearch.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 17.1.2022

Οπτική Γωνία
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιωάννα Δρέττα: Βιώσιμος τουρισμός: Μια ευκαιρία και μια πρόκληση

ADM The Green Issue / Ιωάννα Δρέττα: Βιώσιμος τουρισμός: Μια ευκαιρία και μια πρόκληση

Η Ιωάννα Δρέττα CEO της Marketing Greece πιστεύει πως η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της αειφορίας και η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες του τουρισμού του μέλλοντος.
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ
Σχεδιάζοντας Αειφόρους Προορισμούς από την αξιολόγηση μέχρι την πιστοποίηση

ADM The Green Issue / Σχεδιάζοντας Αειφόρους Προορισμούς από την αξιολόγηση μέχρι την πιστοποίηση

O Δρ Ιωάννης Παππάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Green Evolution AE και διευθυντής Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) γράφει για το πώς τον τελευταίο καιρό, λόγω των όλο και πιο ισχυρών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, αλλά και της ολοένα πιο ξεκάθαρης ανάγκης για αλλαγή στον τρόπο ζωής στην πόλη ώστε να έχουμε ποιότητας ζωής, η συζήτηση για ένα αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης είναι ακόμη πιο έντονη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ: Δυστοπία κι εγκατάλειψη

Ρεπορτάζ / Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ: Δυστοπία και εγκατάλειψη

Συμμορίες, υποδομές που θυμίζουν σκηνικά ταινιών τρόμου και συνθήκες χειρότερες από αυτές που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν εδώ και χρόνια οι φοιτητές των εστιών του ΕΜΠ. Η LiFO επισκέφτηκε την Πολυτεχνειούπολη και παρουσιάζει την κατάσταση ως έχει.
ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Γιατί όλοι μιλούν για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – και έχουν λόγο σοβαρό;

Αποστολή: Βασιλική Σιούτη / Γιατί όλοι μιλούν για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – και έχουν λόγο σοβαρό;

Πώς η πόλη της Θράκης πάει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στο γεωπολιτικό παιχνίδι της ευρύτερης περιοχής.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ