Ξεκινώντας από τα Χαυτεία και την Ομόνοια, κανείς μπορεί να περιδιαβεί μία καλά χαραγμένη ευθεία τετραγώνων που εκατέρωθεν ορίζονται από τις οδούς Πατησίων και 3ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι την οδό Μάρνη, που τέμνει τις δύο οδούς κάθετα, ή και ακόμα πιο κάτω, στην Ηπείρου, βρισκόμαστε σε μία περιοχή που δεν θα ήταν υπερβολή να τη χαρακτηρίσουμε ως το “μαλακό υπογάστριο” της πόλης μας: μία περιοχή που τα τελευταία χρόνια τείνουμε να αποφεύγουμε.

Ποια είναι αυτή η περιοχή και γιατί δεν την έχουμε στο χάρτη μας;