Εβδομάδα προβολής
Κινηματογράφος
Αίθουσα
Πληροφορίες
Πεμ-Τετ 18:15, 20:15 (μτγλ.)
LegacyId
139719