Εβδομάδα προβολής
Κινηματογράφος
Αίθουσα
Πληροφορίες
Κυρ-Τετ 18:30 (μτγλ.)
LegacyId
135110