Εβδομάδα προβολής
Κινηματογράφος
Αίθουσα
Πληροφορίες
Κυρ 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (μτγλ.)
LegacyId
111817