Εβδομάδα προβολής
Κινηματογράφος
Αίθουσα
Πληροφορίες
Τετ 20:50 (μτγλ)