Εβδομάδα προβολής
Κινηματογράφος
Αίθουσα
Πληροφορίες
Τετ 21:00 (μτγλ.)