Η αίτησή σας απορρίπτεται.

 

 

Βρήκα πολύ συγκινητικό και το τέλος, αλλά και τις δύο ηλικιωμένες. Εξαιρετικό βίντεο.