Σε ένα κόσμο με 600 εκατομμύρια γάτες, βρέθηκαν 11 που φαίνεται να είναι διπλότυπα των παρακάτω διασημοτήτων.
Ίσως κάπου να υπάρχει μία γάτα για τον καθένα μας!

 

 1. Jamie Hyneman

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 2. Charlie Chaplin

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 3. Adolph Hitler

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 4. Christian Bale (ως Batman)

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 5. Leonardo DiCaprio

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 6. Monty Burns

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 7. Iggy Pop

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 8. Dobby the House Elf

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 9. Adrien Brody 

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 10. Jabba the Hutt

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες


 11. Ron Perlman

  Yπάρχουν 11 γάτες που μοιάζουν με διάφορες διασημότητες