{και φτάνει το πλήρωμα του χρόνου και ξαναγίνεσαι το πόστερ που ήσουν}. Από τον τοίχο της Γλυκερίας Μπασδέκη εδώ