Αυτή η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους στην Κου Κλουξ Κλαν, εκτυπωνόταν από τον εκδοτικό οίκο της ΚΚΚ και αποστέλλονταν σε ανθρώπους που είχαν προταθεί από άλλους ως καλοί υποψήφιοι. Η αίτηση ξεκινά με ανώδυνες ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία και το επάγγελμα και καταλήγει στο αν ο αιτών πιστεύει στην λευκή ανωτερότητα και «στις αρχές του ΑΜΟΛΥΝΤΟΥ Αμερικανισμού». Όποιος δεν λάμβανε το μήνυμα της λέξης στα κεφαλαία, μάλλον δεν ήταν άξιος υποψήφιος...