Στις μεσογειακές γλώσσες, ταβέρνα είναι το μικρό εστιατόριο όπου καταναλώνεται κρασί.