ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ «ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»

LIFOTEAM 27.5.2007 | 00:00
Ένας κόσμος από τραγούδια και ζωγραφιές.
ΠΟΤΕ27/05/2007 - 27/05/2007
ΠΟΥΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Οδηγός Μουσικής