ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ - ΟΝΑΡ ΔΗΜ. ΚΙΝ.

Αγ.Παρασκευής 40, Ανάκασα, 2102632548
€ 5,00. Κάθε Δευτ., Τρ. 2 άτομα με 1 εισιτήριο. Φοιτ.-παιδ. & άνεργοι € 3,00

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ - ΟΝΑΡ ΔΗΜ. ΚΙΝ.

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ