ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX

Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα, 22910/54097-55153
Dolby Surround
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ