ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ

Πλ. Δροσοπούλου, 210 6833398
€ 8,00, φοιτ. € 6,50

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ