ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΦΙΛΙΠ

Ελ. Βενιζέλου 40, Ν. Σμύρνη, 210 9332766
Εισ: € 7,50, φοιτ. & άνω των 65 € 6,50. Κάθε Τετ. € 5

ΦΙΛΙΠ

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ