ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΕΛΛΗ

Ακαδημίας 64 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 210 3632789
Εισ.: € 7,00. Κάθε Τετ. € 5,00. DOLBY STEREO SR. A/C

ΕΛΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ