ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΣΤΥ

Κοραή 4 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 2103221925
Εισιτήριο: € 7,00, φοιτ. & άνω των 65 € 6,00. Κάθε Τετ. € 5,00

ΑΣΤΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ