ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΙΓΛΗ (ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

Λεωφ.Σαρωνίδας 28-30, 22910/54941-54261
Dolby Stereo
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ