ΣΙΝΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ανά ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, 22910-60077
€ 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα, 22910/54097-55153
Dolby Surround
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ
Λεωφ.Σαρωνίδας 28-30, 22910/54941-54261
Dolby Stereo
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ
ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ