Όταν τα νέα για την άλωση της Βαστίλης φτάνουν στην αυτοκρατορική αυλή, όλοι εγκαταλείπουν το παλάτι, εκτός από τη βασιλική οικογένεια. Μόνο η Σιντονί, μια νεαρή αναγνώστρια της βασίλισσας, αρνείται να φύγει. Νιώθει ασφάλεια ως προστατευόμενή της, μα δεν γνωρίζει ακόμα ότι αυτές είναι οι τελευταίες τρεις ημέρες που περνάει στο πλευρό της.