Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς: Το μέλλον της Πλάκας - Το αφήγημα μιας ιστορικής αντιπαράθεσης

NEWSROOM,21.3.2022

Στο Δημαρχείο της Αθήνας τον Φεβρουάριο του 1966 έγινε η πρώτη δημόσια συζήτηση για την προοπτική της Πλάκας. Δύο αντιμαχόμενες προτάσεις –διατήρηση και προστασία της ιστορικής συνοικίας ή απαλλοτρίωση και κατεδάφιση, ώστε να διενεργηθούν ανασκαφές– πρόβαλαν ασυμβίβαστες. Για πρώτη φορά έρχονται στο φως τα πρακτικά εκείνης της συζήτησης, μαζί με σπάνιο εικονογραφικό υλικό.

Το μέλλον της Πλάκας - Το αφήγημα μιας ιστορικής αντιπαράθεσης

Το μέλλον της Πλάκας - Το αφήγημα μιας ιστορικής αντιπαράθεσης

Εκδόσεις: Καπόν
Σελίδες: 224