Η πλατφόρμα Visual Space ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση για την Ανοιξιάτική της έκθεση.

Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καλλιτέχνες είναι Φωτογραφία, Ζωγραφική, Σχέδιο, Γλυπτική, Ανάμεικτα μέσα, Ψηφιακή τέχνη

The LiFO team, 30.3.2021 | 12:03

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Visual Space απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την Ανοιξιάτικη έκθεση της (με ανοικτή θεματική) και προσκαλεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν  την πρόταση τους.

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15 Απριλίου.

 

Κατάλληλα Μέσα:

• Φωτογραφία

•  Ζωγραφική

 • Σχέδιο

 • Γλυπτική

 • Ανάμεικτα μέσα

•  Ψηφιακή τέχνη

 

Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες και τους όρους στην ιστοσελίδα μας πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε την πρόταση σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.visualspc.com/OpenCall

Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός