Χρήστος Αθανασιάδης-O Διχοτομημένος Ιππότης

LIFOTEAM 10.11.2012 | 00:00

Η καινούργια δουλειά του Χρήστου Αθανασιάδη επηρεάζετα βαθιά από το διήγημα του Ιταλο Καλβίνο "Ο διχοτομημένος υποκόμης".Αποτελείται από μία σειρά επιτοίχιων έργων στα οποία ο καλλιτέχνης φτιάχνει ένα σαθρό ιστορικό πλαίσιο που θυμίζει Καρπάτσιο και Τζιοβάννι Μπελλίνι δημιουργεί όπου πάνω σ' αυτό κινείται η ιστορία του. Μία ιστορία που πηγάζει από την πάλη του καλού με το κακό που στο τέλος δεν αφήνει νικητή.

ΠΟΤΕ10/11/2012 - 08/12/2012
ΠΟΥA.ANTONOPOULOU.ART
Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός