Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού

Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού Facebook Twitter
0

Anatolia Future Educational Building

Εκπαιδευτικό κτίριο

Η πρόταση για νέο εκπαιδευτικό κτίριο σε σχολικό συγκρότημα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση βιωσιμότητας και βελτιστοποίηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και ο περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας. Η επιλογή των υλικών που δημιουργούν το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου αποτελεί σημαντική παράμετρο όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των απωλειών, όπως και ο προσανατολισμός των αιθουσών διδασκαλίας στον άξονα Βορρά - Νότου. Ο σχεδιασμός του κτιρίου στοχεύει στη μέγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για κάλυψη των αναγκών σε φυσικό φωτισμό και αερισμό. Τα εκτεταμένα υαλοστάσια και ανοίγματα επιτρέπουν στο φως της ημέρας να εισέλθει στον χώρο, ελαχιστοποιώντας τη χρήση τεχνητού φωτός, προσφέροντας παράλληλα ιδανική οπτική απόδοση και συνεχή επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τους φεγγίτες στις ανώτερες ζώνες των υαλοστασίων των αιθουσών, συμμετέχουν στον διαμπερή φυσικό εξαερισμό, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου και τον επακόλουθο δροσισμό του κτιρίου συνολικά. Τα κατάλληλα στοιχεία σκιασμού και ηλιοπροστασίας των όψεων, όπως ο κεραμικός ιστός flexbrick ως δεύτερο κέλυφος της όψης, οι περιστρεφόμενες μεταλλικές περσίδες και το μεταλλικό προστέγασμα, αποτελούν σημαντικά στοιχεία του νέου κτίσματος. Εκτός από τον χαρακτήρα που προσφέρουν στη μορφολογία του κτιρίου, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα υπερθέρμανσης το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα επιτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στον χώρο, μειώνοντας τις απαιτήσεις για θέρμανση. Σημαντικό ρόλο παίζει και το φυτεμένο δώμα, το οποίο λειτουργεί ως μόνωση, βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση του κτιρίου.

Sky - Villa apartments

Σύγχρονη πολυκατοικία

Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού Facebook Twitter
Studio VD

Η εξαώροφη οικοδομή διαμερισμάτων με φυτεμένο δώμα καταλαμβάνει μια σημαντική γωνία στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του γραφείου της Μαρίας Δέδα εργάστηκε ώστε να δημιουργήσει βιώσιμες κατοικίες σε ένα επιβλητικό κτίριο της περιοχής, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του. Προκειμένου το κτίριο να είναι green friendly, έγινε χρήση τοπικών και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και συστημάτων με στόχο τη βέλτιστη ολοκληρωμένη απόδοση του κύκλου ζωής του και τον περιορισμό κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, το κτίριο προστατεύεται από τους ανέμους λόγω βορινού προσανατολισμού με τη χρήση αρχιτεκτονικών στοιχείων και στεγάστρων, τα οποία παρέχουν και την κατάλληλη ηλιοπροστασία από τον δυτικό προσανατολισμό. Τα χαρακτηριστικά μεταλλικά πανέλα στους εξώστες δημιουργούν ανοίγματα και καδραρίσματα προς τη θέα του πάρκου και της θάλασσα, προστατεύοντας τις κατοικίες. Τέλος, με τη δημιουργία προσβάσιμου φυτεμένου δώματος επιτυγχάνεται καλύτερη μόνωση και διαμορφώνεται μικροκλίμα.

Three Green Curves

Συγκρότημα κατοικιών με καμπύλα φυτεμένα δώματα

Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού Facebook Twitter

Το υπό ανέγερση συγκρότημα κατοικιών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης αποτελείται από τρία όμοια κτίσματα με έξι μεζονέτες και έξι διαμερίσματα. Για τον σχεδιασμό των κατοικιών ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού και συστημάτων για τη δημιουργία βιώσιμων κατοικιών, οι οποίες εκμεταλλεύονται όσο το δυνατό τους φυσικούς πόρους για την επίτευξη ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας. Το συγκρότημα ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους, εκμεταλλευόμενο τον προσανατολισμό και τη θέα του οικοπέδου, καταλαμβάνοντας μια σημαντική γωνία επί του οικοδομικού τετραγώνου. Κύριο μέλημα του σχεδιασμού ήταν κάθε κατοικία να έχει άνοιγμα προς τη θέα της περιοχής, όπου στο μέλλον θα δημιουργηθεί πάρκο, και προς τη θέα της θάλασσας, με προσανατολισμό τέτοιο ώστε να γίνεται αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και ηλιασμού. Στο συγκρότημα είναι σημαντική η ύπαρξη του πρασίνου, με τις οικίες που βρίσκονται στο ισόγειο να έχουν περιμετρικούς κήπους, στους οποίους προτείνεται φύτευση τοπικής βλάστησης. Επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό των κατοικιών αποτελούν τα καμπύλα φυτεμένα δώματα, τα οποία λειτουργούν ως μόνωση των κατοικιών και βοηθούν στη δημιουργία μικροκλίματος. 

Ανακαίνιση γραφειακού χώρου στο κέντρο της Αθήνας

Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού Facebook Twitter
Studio VD

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη αφορά τις εργασίες πλήρους ανακαίνισης των χώρων γραφείων σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Η ανακαίνιση περιλαμβάνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις καθώς και εργασίες επισκευών στον χώρο της βεράντας με στόχο τη λειτουργική και αισθητική βελτίωση όχι μόνο του ορόφου των γραφείων αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση του κτιρίου. Για την ανακαίνιση του υφιστάμενου χώρου πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου και έλεγχος σε τμήμα του κελύφους για τυχόν επεμβάσεις. Η κατασκευαστική τεχνολογία των νέων επεμβάσεων δεσμεύτηκε σε υψηλό βαθμό από την κατάσταση του υφιστάμενου κελύφους. Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των νέων διαμορφώσεων έπρεπε όχι απλώς να είναι απολύτως συμβατά με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του διατηρούμενου κτίσματος αλλά και να μην επηρεάζουν αρνητικά την επάρκεια και λειτουργία του στατικού φορέα. Παράλληλα, οι κατασκευαστικές λύσεις που υλοποιήθηκαν εξασφάλισαν ότι, μετά την ανακαίνισή του, το κτίριο είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις ασφάλειας των κατασκευών, καθώς και σε νέες κτιριοδομικές απαιτήσεις.

Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων στην Αθήνα

Deda & Architects: 5 ξεχωριστά πρότζεκτ με sustainable φιλοσοφία σχεδιασμού Facebook Twitter

Το πρότζεκτ για επανάχρηση κτιρίου στην περιοχή της Ομόνοιας της Αθήνας δείχνει πώς εφαρμόζεται η φιλοσοφία του γραφείου Deda & Architects ώστε να δίνεται νέα ζωή σε κτίρια. Αν και το κτίσμα δεν έχει κριθεί διατηρητέο, θεωρήθηκε αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν ο υφιστάμενος στατικός φορέας και υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου, όπου είναι δυνατό, για να επιτευχθεί βιώσιμος σχεδιασμός που εκμεταλλεύεται τους υπάρχοντες πόρους με μείωση των αποβλήτων καθώς και του οικολογικού αποτυπώματος. Η επανάχρηση του υφιστάμενου κελύφους και ο σχεδιασμός του εσωτερικού του αποτελούν βασική αρχή της βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο υφιστάμενο κτίριο επί της οδού Βερανζέρου έχουν στόχο την παράταση του χρόνου ζωής του, την αξιοποίησή του, την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, τη λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή του αναβάθμιση και την ανάδειξη τόσο του ίδιου του κτιρίου όσο και της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να ανταγωνίζεται και να υποβαθμίζει τα ιστορικά κτίριά της. 


deda-architects.com

ADM The Green Issue

Μια συνεργασία της Lifo με την Design Ambassador και το Archisearch.gr

Design
0

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ADM The Green Issue

ADM: TΗΕ GREEN ISSUE

Μια συνεργασία της Lifo με την Design Ambassador αφιερωμένη στις creative ομάδες, τους αρχιτέκτονες και τις επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί ήδη πως η βιωσιμότητα, η αειφόρος ανάπτυξη και η πράσινη προσέγγιση, δεν είναι απλώς trend αλλά η ανάγκη για μια τεράστια αλλαγή στη φιλοσοφία της ζωής μας, της αγοράς, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιο διαμέρισμα ταιριάζει στη Θεσσαλονίκη του αύριο;

ADM3/22: THE LEISURE ARCHITECTURE ISSUE / Ποιο διαμέρισμα ταιριάζει στη Θεσσαλονίκη του αύριο;

Επενδύσεις, νέα μεγάλα έργα αλλά και οι αλλαγές στον διεθνή τρόπο ζωής δίνουν νέα πνοή στην ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης. Η νέα γενιά κατοίκων που επιλέγει να ζήσει στην πόλη με τη μεσογειακή ατμόσφαιρα και την πολυπολιτισμική παράδοση αναζητά την αρχιτεκτονική που ταιριάζει στον τρόπο ζωής της. Γι’ αυτούς σχεδιάζει το αρχιτεκτονικό γραφείο της Ασπασίας Τάκα.
THE LIFO TEAM
Τα νέα λόμπι της Αθήνας έχουν γούστο

Design / Τα νέα λόμπι της Αθήνας έχουν γούστο

Χρησιμοποιώντας έργα τέχνης, εμβληματικά αντικείμενα design, επιβλητικά γλυπτά, πολυτελή ή urban στοιχεία και μη τυπικές ρεσεψιόν, περιμένοντας και όσους δεν διαμένουν στους επάνω ορόφους να δοκιμάσουν μπέιγκελ και να χορέψουν σε υπόγεια κλαμπ, τα καινούργια ξενοδοχειακά λόμπι της πόλης είναι κάτι παραπάνω από απλοί χώροι υποδοχής και αναμονής: αποτελούν μέρος μιας εμπειρίας.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ
Μυθιστορηματικές αφίξεις από ξηρά και θάλασσα

ADM 3/22: The Leisure Architecture Issue / Μυθιστορηματικές αφίξεις από ξηρά και θάλασσα

Δύο σύμβολα φήμης και αισθησιασμού έρχονται να προστεθούν στην υπηρεσία του σύγχρονου experiential travel. Ο λόγος για το κρουαζιερόπλοιο Queen Elizabeth 2, που αναμένεται να ενταχθεί στη συλλογή των ξενοδοχείων MGallery, και για το Orient Express Venice Hotel, τη «στατική συνέχεια» της πιο διάσημης αμαξοστοιχίας όλων των εποχών.
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, CO-CURATED WITH TRAVELWORKS PR
Ένα μουσείο και μια αποβάθρα στο Λίβερπουλ ως υπενθύμιση του δουλεμπορίου και της σκλαβιάς

Design / Ένα μουσείο και μια αποβάθρα στο Λίβερπουλ ως υπενθύμιση του δουλεμπορίου και της σκλαβιάς

Το Ναυτικό Μουσείο βρίσκεται στο Λίβερπουλ, στο Royal Albert Dock, και επικεντρώνεται στη θαλάσσια ιστορία της πόλης. Θα ανακαινισθεί και θα συνδεθεί με το Μουσείο Δουλείας.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΕΚ ΦΩΤΟ Μια εγκατάσταση - ανακατασκευή ενός σπιτιού με νοσταλγία για τη βομβαρδισμένη Βηρυτό

Design / Μια εγκατάσταση-ανακατασκευή ενός σπιτιού με νοσταλγία για τη βομβαρδισμένη Βηρυτό

Η πρόσοψη μεταφέρθηκε από τον Λίβανο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κομμάτια, και στη συνέχεια στήθηκε σε μια αναπαράσταση σε φυσικό μέγεθος στο μουσείο V&A από τεχνίτες της Βηρυτού.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Μπερντ και Χίλα Μπέκερ: Μια έκθεση για τη γοητεία των ερειπωμένων βιομηχανικών κατασκευών

Πολιτισμός / Μπερντ και Χίλα Μπέκερ: Μια έκθεση για τη γοητεία των ερειπωμένων βιομηχανικών κατασκευών

Ο Μπερντ και η Χίλα Μπέκερ επί σαράντα χρόνια φωτογράφιζαν τη βιομηχανική αρχιτεκτονική της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, αλλάζοντας την πορεία της φωτογραφίας.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Όλαφουρ Ελίασον

Design / Ένα περίπτερο από χρωματιστά γυαλιά σε ένα οινοποιείο, ένα ακόμα παιχνίδι με το φως από τον Olafur Eliasson

Στα έργα του χρησιμοποιεί στοιχειώδη υλικά, το φως, το νερό και γήινα υλικά όπως ο πάγος, για να εμπλέξει τον θεατή σε μια εικαστική εμπειρία που περιλαμβάνει την ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ