Δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Facebook Twitter
Οι παναθηναϊκοί αμφορείς συνδέονται με τάφους αριστοκρατών με αθλητικές επιδόσεις, προκειμένου να τονίσουν τις αρετές και τον ηρωισμό τους.
0

Οι παναθηναϊκοί αμφορείς, ως έπαθλα που δίνονταν στους νικητές των αγώνων των Παναθηναίων που τελούνταν ανά τετραετία, απεικόνιζαν στη μία όψη την Αθηνά Πρόμαχο ανάμεσα σε δύο κίονες και στην πίσω όψη το άθλημα στο οποίο είχε νικήσει ο αθλητής. Κάθε αμφορέας περιείχε περίπου σαράντα λίτρα (δηλαδή 36 κιλά) λάδι. Ο αριθμός των αμφορέων που έπαιρνε ως έπαθλο ο νικητής κυμαινόταν από έναν έως εκατόν σαράντα.

Ο νικητής της αρματοδρομίας έπαιρνε 140 αμφορείς, δηλαδή 5 τόνους λάδι, αξίας περίπου 1.680 αρχαίων δραχμών, που αντιστοιχούσε σε ημερομίσθια περίπου πεντέμισι χρόνων.Ο μέσος όρος του πρώτου επάθλου για τα υπόλοιπα αθλήματα ήταν 50-70 αμφορείς. Καθώς οι ποσότητες του λαδιού που έπαιρναν μερικοί τουλάχιστον από τους νικητές ήταν μεγάλες, οι νικητές μπορούσαν να πουλήσουν τους αμφορείς με το περιεχόμενό τους εκτός των Αθηνών.

Οι αρχαίες πόλεις Ιωλκός και Αμφανές, στην περιοχή του Βόλου, άκμαζαν κατά την κλασική εποχή (5ος και 4ος αι. π.Χ.) και εισήγαγαν μεγάλες ποσότητες αττικών αγγείων. Μέσω αυτού του εμπορικού δικτύου είναι πολύ πιθανόν να έφτασαν οι δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στην περιοχή του Βόλου.

Οι αρχαίες πόλεις Ιωλκός και Αμφανές, στην περιοχή του Βόλου, άκμαζαν κατά την κλασική εποχή (5ος και 4ος αι. π.Χ.) και εισήγαγαν μεγάλες ποσότητες αττικών αγγείων. Μέσω αυτού του εμπορικού δικτύου είναι πολύ πιθανόν να έφτασαν οι δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στην περιοχή του Βόλου. Καθώς τα αγωνίσματα που απεικονίζονται στην πίσω όψη των δύο αμφορέων, η αρματοδρομία και ο δρόμος, είναι αυτά για τα οποία αμείβονταν με τον μεγαλύτερο αριθμό αμφορέων οι νικητές ‒140 για την αρματοδρομία και 50-70 οι νικητές των δρόμων‒, είναι απολύτως λογικό το ότι πωλήθηκαν εκτός Αθηνών και οι αγοραστές θα πρέπει να πλήρωσαν αρκετά ακριβά για να αποκτήσουν ένα τέτοιο αγγείο που αποτελούσε αντικείμενο κύρους.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο μεν παλιότερος παναθηναϊκός αμφορέας του Ζωγράφου του Κλεοφράδη (Εικόνα 2) συνόδευσε τον κάτοχό του στην τελευταία του κατοικία μαζί με άλλα αττικά αγγεία και μια στλεγγίδα ‒θα ήταν πιθανότατα κι αυτός αθλητής–, ενώ ο δεύτερος (Εικόνα 1) αφιερώθηκε στο ιερό του Απόλλωνα στις Αμφανές. Σε κάθε περίπτωση, οι παναθηναϊκοί αμφορείς συνδέονται με τάφους αριστοκρατών με αθλητικές επιδόσεις, προκειμένου να τονίσουν τις αρετές και τον ηρωισμό τους.

Στην περίπτωση του τάφου από το νεκροταφείο της Ιωλκού, όπου βρέθηκε ο παναθηναϊκός αμφορέας του Ζωγράφου του Κλεοφράδη, η καύση πάνω από τον τάφο και το τελετουργικό σπάσιμο του αμφορέα και των λοιπών κτερισμάτων αποδεικνύουν ότι πρόκειται για σημαίνον πρόσωπο της αριστοκρατίας της Ιωλκού. Ο νεκρός αθλητής θα πρέπει να ανήκε στην άρχουσα τάξη της Ιωλκού, η οποία εκείνη την εποχή άκμαζε, και μάλιστα προτάθηκε το έτος 511/10 ως τόπος εξορίας στον τύραννο των Αθηνών Ιππία, όπως καταδεικνύει η αναφορά του Ηροδότου, Ε’94: «Ιππίη δε εντεύθεν απελευνομένω εδίδου μεν Αμύντας ο Μακεδών Ανθεμούντα, εδίδοσαν δε Θεσσαλοί Ιωλκόν, ο δε τούτων μεν ουδετέρα αιρέετο». Οι δύο παναθηναϊκοί αμφορείς εκτίθενται στη μόνιμη έκθεση του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.

 

Mελανόμορφος παναθηναϊκός αμφορέας με πώμα

(336/5 π.Χ., έτος του άρχοντα Πυθόδηλου)

Δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Facebook Twitter
Εικόνα 1: Ιερό Απόλλωνα, Αμφαναί. Ύψος: 1,01μ. Διάμετρος: 0,395

Στη μία όψη εικονίζεται η Αθηνά Πρόμαχος με ασπίδα, προς τα δεξιά, ανάμεσα σε δύο κίονες, οι οποίοι επιστέφονται από αγάλματα. Στον αριστερό κίονα παριστάνεται ο Τριπτόλεμος πάνω στο φτερωτό του άρμα και στον δεξί φτερωτή νίκη προς τα αριστερά, που κρατά κάποιο αντικείμενο με το δεξί της χέρι. Δίπλα στον δεξιό κίονα υπάρχει κάθετα γραμμένη η επιγραφή ΤΟΝ [Α]ΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘ[Λ]ΟΝ, στο αττικό αλφάβητο, ενώ δίπλα στον αριστερό κίονα η επιγραφή με το όνομα του επώνυμου άρχοντα του έτους: ΠΥ[ΘΟΔΗΛΟ]Σ. Στην πίσω όψη εικονίζονται τέσσερις δρομείς σταδίου, προς τα δεξιά.

Στο πανόραμα των ολυμπιακών αγωνισμάτων, το αγώνισμα του δρόμου συνδέεται άρρηκτα με την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην αρχαία παράδοση, θεοί, ημίθεοι και ήρωες σχετίζονται με την καθιέρωση του αγωνίσματος, γεγονός που αποδεικνύει την παλαιότητά του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο δρόμος αναφέρεται ως το παλαιότερο αγώνισμα. Ο Ιδαίος Ηρακλής οργανώνει του αγώνες και ορίζει το μήκος του ενός σταδίου σε 600 πόδια, δηλαδή 192,28 μέτρα.

Δημοσίευση: Μπάτζιου - Ευσταθίου, Α. (2004) 48. Παναθηναϊκός αμφορέας στο «Αγώνες και αθλήματα στην αρχαία Θεσσαλία», ΥΠ.ΠΟ. - Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Αθήνα: ΤΑΠ, 140-141

 

Παναθηναϊκός αμφορέας

(αρχές 5ου αι. π.Χ)

Δύο παναθηναϊκοί αμφορείς στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Facebook Twitter
Εικόνα 2: Ιωλκός, νεκροταφείο.Ύψος: 0,65μ.

Στη μία όψη εικονίζεται η Αθηνά Πρόμαχος, προς τα αριστερά. Στο επίσημα της ασπίδας εικονίζεται ο Πήγασος, χαρακτηριστικό του εργαστηρίου του Ζωγράφου του Κλεοφράδη. Πάνω στους κιονίσκους που πλαισιώνουν την Αθηνά παριστάνεται ένας κόκορας. Κάθετα, δίπλα στον αριστερό κίονα, υπάρχει η επιγραφή: ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕ[Ν ΑΘΛΩΝ]. Στην πίσω όψη σκηνή αρματοδρομίας με ηνίοχο που φοράει λευκό, αχειρίδωτο, μακρύ χιτώνα. Ο λαιμός του αμφορέα κοσμείται με ανθέμια, άνθη λωτού και γλωσσωτό κόσμημα.

Τα ιππικά αγωνίσματα ήταν τα πιο εντυπωσιακά και το πιο λαμπρό θέαμα στους αγώνες. Οι αρματοδρομίες, μάλιστα, ήταν συνδεδεμένες με το παρελθόν της Ολυμπίας και με τον ιδρυτή τους, τον Πέλοπα, που, σύμφωνα με τον μύθο, νίκησε σε αρματοδρομία το βασιλιά της Πίσας, Οινόμαο, πήρε για σύζυγό του την κόρη του, Ιπποδάμεια, μαζί με τον θρόνο και οργάνωσε τους αγώνες. Ωστόσο, τα ιππικά αγωνίσματα άργησαν να εισαχθούν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αρματοδρομία με τέθριππο εισάγεται στην 25η Ολυμπιάδα (680 π.Χ.).

Δημοσίευση: Μπάτζιου - Ευσταθίου, Α. (2004) 48. Παναθηναϊκός αμφορέας στο «Αγώνες και αθλήματα στην αρχαία Θεσσαλία», ΥΠ.ΠΟ. - Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Αθήνα: ΤΑΠ, 139

Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από τα παλαιότερα μουσεία της χώρας και μέχρι πρότινος το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Χτίστηκε το 1909 με χρήματα που διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης από την Πορταριά του Πηλίου. Μετά τις επανεκθέσεις του 2004 και του 2009, φιλοξενεί αρχαιολογικά ευρήματα από τη νεολιθική περίοδο έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ αίθουσες (1-8) στο ισόγειο του παλιού και νέου κτιρίου και περιλαμβάνει ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Νομό Μαγνησίας από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τις μέρες μας. Ενημερωτικά κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες βοηθούν τον επισκέπτη να αποκτήσει εμπεριστατωμένη άποψη για το είδος και τη χρήση των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την αρχαιότητα αλλά και για τους αρχαιολογικούς χώρους από τους οποίους προέρχονται αυτά. Πηγή: odysseus.culture.gr/


Επιμέλεια: M. Hulot

Αρχαιολογία & Ιστορία
0

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρχαίο ρωμαϊκό ψυγείο ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή στη Βουλγαρία

Πολιτισμός / Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε το ψυγείο ενός αρχαίου Ρωμαίου (να τι θα βρίσκαμε μέσα!)

Σε ανασκαφή στη Βουλγαρία ανακαλύφθηκε ένα αρχαίος ρωμαϊκός θάλαμος ψύξης, στον οποίο εντοπίστηκαν ακόμα και υπολείμματα φαγητού - Τώρα οι ερευνητές καλούνται να μαντέψουν και να αναδημιουργήσουν το τελευταίο γεύμα του ιδιοκτήτη του ψυγείου
NEWSROOM
Έφη Σαπουνά–Σακελλαράκη: «Οι άνθρωποι που δεν αγάπησαν στη ζωή τους είναι μονίμως δυστυχείς»

Αρχαιολογία & Ιστορία / Έφη Σαπουνά–Σακελλαράκη: «Το μινωικό ανάκτορο στις Αρχάνες είναι συγκρίσιμο μόνο με την Κνωσό»

Η αρχαιολόγος και επίτιμη διευθύντρια Αρχαιοτήτων μιλά για τις ανασκαφές στις Αρχάνες Ηρακλείου και αφηγείται στιγμιότυπα από το χρονικό της κοινής της ζωής με τον σύζυγό της, κορυφαίο αρχαιολόγο Γιάννη Σακελλαράκη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τα χάλκινα της Βουβώνας: Μια αρχαία πόλη και μια ιστορία μυστηρίου

Αρχαιολογία & Ιστορία / Τα χάλκινα της Βουβώνας: Μια αρχαία πόλη και μια ιστορία μυστηρίου

Κλεμμένοι θησαυροί, υπόγειες διαδρομές, κρυφά ημερολόγια και σκοτεινές συναλλαγές: Η ιστορία που έχει στρέψει πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας στη Βουβώνα, μια μικρή αρχαία πόλη ξεχασμένη για αιώνες σε μια βουνοκορφή της Τουρκίας, έχει όλα τα στοιχεία ενός καλού θρίλερ, χωρίς να λείπει και το επιστημονικό ενδιαφέρον.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
Τι ερωτήματα υπέβαλλαν οι αρχαίοι Έλληνες στο Μαντείο της Δωδώνης, χαραγμένα πάνω σε ελάσματα;

Αρχαιολογία & Ιστορία / Τι ερωτήματα υπέβαλλαν οι αρχαίοι Έλληνες στο Μαντείο της Δωδώνης, χαραγμένα πάνω σε ελάσματα;

Τα μοναδικά στον κόσμο χρηστήρια ελάσματα, που βρέθηκαν σε μεγάλο αριθμό κατά τις ανασκαφές της Δωδώνης, πάνω στα οποία οι προσκυνητές χάρασσαν τα ερωτήματά τους προς τους θεούς του μαντείου, τον Δία και τη Διώνη, εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Ferragosto: Οι ρωμαϊκές ρίζες της ραστώνης του Δεκαπενταύγουστου

Αρχαιολογία & Ιστορία / Ferragosto: Οι ρωμαϊκές ρίζες της ραστώνης του Δεκαπενταύγουστου

Η ιστορία της αγαπημένης αργίας που έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου ξεκινά από μια γιορτή που επέβαλε ο Οκταβιανός Αύγουστος για να ξεκουραστούν οι εργάτες της Αυτοκρατορίας.
ΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μέσα στον ιστορικό 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Αρχαιολογία & Ιστορία / Μέσα στον ιστορικό 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Μπήκαμε στον παλαιότερο Πυροσβεστικό Σταθμό της Αθήνας και παρουσιάζουμε την ιστορία του αλλά και τη μεγάλη του σημασία στη σημερινή πραγματικότητα με αποκλειστικές φωτογραφίες και ιστορικές εικόνες-ντοκουμέντα από τις εν μέρει χαρακτηρισμένες διατηρητέες εγκαταστάσεις, τις οποίες οι σύγχρονοι Αθηναίοι αγνοούν εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ
Ανακαλύπτοντας τον μυκηναϊκό πολιτισμό στον αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας

Αρχαιολογία / Ανακαλύπτοντας τον μυκηναϊκό πολιτισμό στον αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας

Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Mιζούρι στο Σεν Λούις των ΗΠΑ, Μιχάλης Κοσμόπουλος, μας ξεναγεί στον συναρπαστικό κόσμο της αρχαίας μεσσηνιακής πόλης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ