ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ
Facebook Twitter

Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου

Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου 

Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
© Σπύρος Στάβερης


 

Το Μουσείο στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο με νεοκλασικά χαρακτηριστικά, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Κτίστηκε μεταξύ 1885-1889 με δωρεά του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, εθνικού ευεργέτη από την ανατολική Θράκη, ως Δημοτικό Παρθεναγωγείο, και λειτούργησε για πολλά χρόνια ως σχολείο. Πρόκειται για διατηρητέο κτίσμα, χαρακτηρισμένο ως "χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου του τέλους του 19ου αιώνα και ιστορικό τεκμήριο αρχιτεκτονικής που συνέβαλε στην αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξη της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου."

Το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου αποτελεί το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο οποίο παρουσιάζεται η πολιτιστική κληρονομιά και ο αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής. Το κτίριο παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το 2011 από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για τη δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου. Το Ξενοκράτειο Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου σχεδιάστηκε από την αρχή, όχι μόνο ως ένας μουσειακός χώρος στον οποίο θα παρουσιάζονται και θα αναδεικνύονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και ως ένα ιστορικό κτίριο που θα αναβιώσει και θα αποτελέσει στο εξής ζωντανό σημείο αναφοράς στη ζωή της σύγχρονης πόλης του Μεσολογγίου. Οι αρχαιολογικές συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν περισσότερα από 1200 αντικείμενα από όλη την Αιτωλοακαρνανία, τα οποία αφορούν σε ευρήματα παλαιών, αλλά κυρίως πρόσφατων ανασκαφών. Τα εκθέματα καλύπτουν χρονικά από τους προϊστορικούς έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (100.000 π. Χ. – 3ος αι. μ.Χ.). Τα περισσότερα από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό ενώ ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από ανασκαφές που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατά την κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων.  Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ορισμένα εξαιρετικά σπάνια σύνολα ευρημάτων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

 

Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
© Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
'Ενα από τα σπουδαιότερα και σπανιότερα ευρήματα του νεκροταφείου της Σταμνάς και γενικότερα του ελλαδικού χώρου αποτελεί το σύνολο τριών χάλκινων λεβήτων που χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική περίοδο (π. 1050 - 900 π.Χ.). Τα χάλκινα σκεύη περιείχαν καμένα και αποσαθρωμένα οστά, αλλά και κτερίσματα τυλιγμένα σε υφάσματα, με τα περισσότερα ευρήματα να έχουν διατηρηθεί ακέραια στην αρχική τους θέση. Οι τριποδικοί λέβητες αναφέρονται ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής Β ως αντικείμενα υψηλής αξίας που συνδέονταν με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, ενώ η χρήση μεταλλικών αγγείων για ταφές είναι γνωστή από τα ομηρικά έπη. Το ταφικό σύνολο ανακαλεί στη μνήμη τις ηρωικές ταφές του κόσμου του Ομήρου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των υφασμάτων ως μέρους της ταφικής ιεροτελεστίας, όπως περιγράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην Ιλιάδα. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Μεγάλος τριποδικός λέβητας με πώμα στερεωμένο περιμετρικά με καρφιά και καλυμμένο με υφάσματα. Το ένα από αυτά έφερε διακοσμητική παρυφή βαμμένη με πορφύρα. Περιείχε λιγοστά σιδερένια κτερίσματα και τα καμένα οστά νεκρού περιτυλιγμένα επίσης με υφάσματα (1050 - 900 π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Ταφικός πίθος με λίθινο πώμα τοποθετημένος οριζόντια. Περιείχε ταφή συνοδευμένη με αγγεία. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Αναπαράσταση τμήματος του αποθέτη του ιερού της Αλίκυρνας. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Λεκάνη που περιείχε υφαντικά βάρη (Αγνύθες), Μακύνεια (περί τα 300 π.Χ.) και χάλκινος τρίφτης, Αλίκυρνα (Ελληνιστική περίοδος). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Σιδερένιο κλειδί, Αλίκυρνα (Ελληνιστική περίοδος), χάλκινα ελάσματα από επένδυση κλειδαριών, Ναύπακτος ('Υστερη ρωμαϊκή περίοδος), χάλκινος στροφέας θύρας (μεντεσές), Αλίκυρνα (Ελληνιστική περίοδος)... © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Πήλινη γυναικεία προτομή θεότητας (Κυβέλης;) σε σχεδόν φυσικό μέγεθος από το "κτίριο με το περιστύλιο" της Καλυδώνας (Β' μισό 3ου αι. π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Πτυκτό κάτοπτρο με ανάγλυφη παράσταση ημίγυμνου Διονύσου, Αριάδνης, 'Ερωτα και Σειληνού (Μέσα 4ου αι. π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Εκμαγείο ενός γλυπτού που κοσμούσε τα λατρευτικά δωμάτια του ηρώου της Καλυδώνας και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό μουσείο του Αγρινίου. Αναπαριστά τον Μελέαγρο, τον ενδοξότερο ήρωα της Αιτωλίας (1ος αι. π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
© Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Ερμαϊκή στήλη από πεντελικό μάρμαρο που φέρει στη βάση την επιγραφή ΛΑΝΙΚΟΣ ΕΡΜΑΙ. Ο αναθέτης της πιθανότατα ήταν αθλητής (1ο μισό 2ου αι. π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Ειδώλια ανδρικών θεοτήτων, στο τύπο των "δειπνιζομένων θεών" (Τέλη 5ου - αρχές 4ου π.Χ.) © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Γυναικεία κεφαλή που ταυτίζεται, σύμφωνα με επιγραφές που βρέθηκαν στο χώρο, με την Κράτεια, σύζυγο του απογόνου του Λέοντα του Πανταλέοντα (1ος αι. π.χ.). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Τμήμα γωνιαίας σίμης με υδρορροή σε μορφή λεοντοκεφαλής από το ναό του Απόλλωνα (550 - 530 π.Χ.) © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Αντικείμενα που βρέθηκαν στον τάφο δύο νέων Αιτωλών στην πόλη 'Ακραι (σημ. Λιθοβούνι). Κάποια από τα αντικείμενα αυτά πιθανότατα αποτελούσαν ειδικές παραγγελίες, ενώ εξαιρετικά σπάνιος ανάμεσα σε αυτά είναι ένας ψυκτήρας από χυτό πρασινωπό γυαλί, που αποτελείται από τρία μέρη. Προοριζόταν για το πάγωμα του κρασιού ή άλλου υγρού, με τη χρήση χαλαζιού, πάγου ή χιονιού στο κενό ανάμεσα στα δύο σκεύη. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Μικρογραφικά θεατρικά προσωπεία από τον αποθέτη ιερού στην περιοχή της Αλίκυρνας (Ελληνιστική περίοδος). © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Ευρήματα από το ιερό στο Καστράκι. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Κεφαλή κολοσσικού λατρευτικού αγάλματος του Απόλλωνος, από πεντελικό μάρμαρο. Τα σωζόμενα μέλη του σώματος του αγάλματος δείχνουν ότι απεικόνιζε τον θεό στον τύπο του Κιθαρωδού, δηλαδή να κρατά κιθάρα (λύρα). Υπολογίζεται ότι το συνολικό του ύψος θα έφτανε τα 3,50μ. Χρονολογείται μεταξύ 1ου αι. π.Χ. και του 2ου αι. μ.Χ. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Ειδώλια. © Σπύρος Στάβερης


Το Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου Facebook Twitter
Κεφαλή κολοσσικού μαρμάρινου αγάλματος, με ίχνη φωτιάς και αρχαία επιδιόρθωση στη μύτη. Φαίνεται ότι είχε ένθετους μετάλλινους βοστρύχους και ίριδες ματιών από άλλο υλικό, τα οποία δεν έχουν σωθεί. Αρχικά θεωρήθηκε ότι αποδίδει τη θεά 'Αρτεμη, αλλά σύμφωνα με νεότερη άποψη, ανήκε σε άγαλμα του Απόλλωνα. Μπορεί να ήταν παλαιότερο λατρευτικό άγαλμα των Ακαρνάνων, που είχε ξαναχρησιμοποιηθεί στο ναό των ρωμαϊκών χρόνων, ο οποίος χτίστηκε από τον Αύγουστο πάνω στα θεμέλια του αρχαϊκού (Τέλη 2ου ή αρχές 1ου αι. π.Χ.). © Σπύρος Στάβερης

Αλμανάκ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ