Καλοκαίρι του 1990

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι

 

Η Οία πριν τα τζακούζι